Engagement

Onafhankelijkheid

Wij zijn een onafhankelijk makelaar. Dat is een pluspunt ten aanzien van andere aanbieders, die gebonden zijn aan één verzekeraar of bank. Het geeft je ook de garantie dat er bij schade geen belangenconflicten ontstaan.

Professioneel advies

Duidelijkheid, snelheid, vakbekwaamheid en betrouwbaarheid vinden wij heel belangrijk. Daarom besteden wij continue aandacht aan de kwaliteit van onze medewerkers en bedrijfsprocessen.

Indien je deskundig en professioneel advies wenst, krijgen wij ook graag een helder beeld van jouw situatie.

  • Geef de juiste gegevens over uw persoonlijke situatie. Dit is in jouw eigen belang. Bij onjuiste of onvolledige informatie, heeft de verzekeraar bij schade het recht deze niet of niet geheel te vergoeden.
  • Heb je elders verzekeringen lopen, dan is het belangrijk dat wij dat weten om overlappingen, leemtes, onder- of juist oververzekering te vermijden.
  • Wijzigt jouw persoonlijke situatie, breng ons dan op de hoogte. Dit is belangrijk om te voorkomen dat belangrijke risico's onverzekerd blijven. Bv. geboorte, samenwonen, huwelijk, scheiding, overlijden, wijziging van bestemming van uw woning, wijziging van beroep, relevante verandering van inkomen, aan- en verbouw van uw woning, verhuis, de beëindiging of wijziging van elders lopende verzekeringen.
  • Controleer de gegevens uit de ontvangen stukken op juistheid en geef onjuistheden zo spoedig mogelijk aan ons door. Heb je twijfel of vragen omtrent de polisvoorwaarden, neem dan gerust contact op.
  • Betaal de premie voor de vervaldag. Zo vermijd je dat de verzekeraar jouw contract nietig verklaart.

Gedragscode

Wij hebben de Gedragscode Dienstverlening Verzekeringen onderschreven. Daarmee verbinden wij ons steeds op een respectvolle en correcte wijze om te gaan met onze klanten, en in alle objectiviteit jouw belangen te verzekeren.  Zie ook www.Brocom.be

Wettelijke garanties

De CBFA onderwerpt alle financiële dienstverleners aan een vergunning van deskundigheid, integriteit en bedrijfsvoering.  Onze CBFA registratienummer is 31203.

 

Help ons onze service te verbeteren

Klacht of suggestie

Wij doen erg ons best, maar toch kan het gebeuren dat er iets misgaat of dat je om een andere reden niet tevreden bent. Laat ons dit weten, dan lossen we het probleem op.

Mail of bel ons zo spoedig mogeljik. Een klachtenbrief kan je schriftelijk en aangetekend richten aan de directie. Na ontvangst nemen wij binnen de twee werkdagen contact met u op. Zo zorgen we ervoor dat u snel weer tevreden bent.

Je kan ook met jouw klacht terecht bij de Ombudsman van de Verzekeringen, De Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, fax 02/547.59.75, tel. 02/547.58.71. of website www.ombudsman.as.

Als je een goed idee hebt, waarmee we onze service nog beter kunnen maken, horen we het natuurlijk ook graag.

 

  • Ongeval gehad?
  • Steentje in de ruit?

We wensen het u geenszins toe, maar het kan iedereen overkomen. Één telefoontje en we regelen alles voor u.

help
  • Waterschade?
  • Inbraak?

We wensen het u geenszins toe, maar het kan iedereen overkomen. Één telefoontje en we regelen alles voor u.

help
Login klantenzone